proservice szczecin

KONTAKT

WYPOŻYCZALNIA
pon-pt 8:00 - 15:30
666-340-320

Ewentualny odbiór i zwrot urządzeń poza standardowymi godzinami pracy wymaga telefonicznego uzgodnienia.
SERWIS
pon-pt 8:00 - 15:30
666-340-320

Ewentualny odbiór i zwrot urządzeń poza standardowymi godzinami pracy wymaga telefonicznego uzgodnienia.
PROSERVICE
ul. Orzechowa 2
72-010, Przęsocin

BANK PEKAO SA:
PLN: 89 1240 3943 1111 0010 7294 7660
EUR: 58 1240 3943 1978 0010 7536 7504
USD: 90 1240 3943 1787 0010 7760 2434
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.000 PLN, WPŁACONY W CAŁOŚCI
PROSERVICE
ul. Orzechowa 2, 72-010 Przęsocin